Resolució d'Alcaldia de l'Ajuntament de Sagunt sobre l'ús no sexista del llenguatge

8 enero 2014

En compliment de l’ESTRATÈGIA Nº 4 del II PLA D’IGUALTAT DE GÈNERE DE L’AJUNTAMENT DE SAGUNT, “Institucionalització de la Igualtat de Gènere com a principi ètic/polític, i dins de l’objectiu 4.2 “Integrar la perspectiva de gènere en els procediments, comunicacions, documents, recerques, i publicacions promogudes des de l’Ajuntament”, s’aprova la resolució d’Alcaldia Nº 00612 el 7 de novembre de 2013, sobre l‘ús no sexista del llenguatge en tots els procediments administratius que emanen de l’Ajuntament i en les comunicacions cap a la ciutadania ( Actuació nº73 de l’II PIG).

RESOLUCIÓ ALCALDIA núm 612- 7 nov 13.pdf

Categoría:
Laura

comentaris desactivats per aquest article