Convocatòria de subvencions per fomentar la igualtat i la prevenció de la violència de gènere

22 mayo 2013

La Junta de Govern de l’Ajuntament de Sagunt va aprovar la setmana passada la convocatòria de subvencions per fomentar la igualtat i la prevenció de la violència de gènere corresponent a 2013, amb un pressupost màxim de 10.000euros.

Aquesta convocatòria es publicarà a la web municipal (www.sagunto.es) i en les oficines SAIC i PROP de Sagunt i Port de Sagunt establint-se un termini màxim de presentació de sol·licituds fixat el dia 11 de juny de 2013. L’acord de la Junta i l’ordenança municipal es poden consultar en els següents documents:

acord JGL 10 maig 2013- exp 18.pdf

ordenança fomento igualtat bop nº 33 febrer 2010.pdf

Les entitats beneficiàries hauran de destinar les subvencions que rebin al desenvolupament de programes o activitats de caràcter formatiu, informatiu o de sensibilització, relacionats amb aspectes com: afavorir la participació de les dones en la vida associativa; salut i qualitat de vida de les dones; formació per a l’accés i maneig de noves tecnologies; conciliació de la vida familiar i laboral; prevenció per l’erradicació de la violència de gènere; impuls de valors i models no sexistes; o qualsevol dels aspectes relacionats amb el foment de la igualtat d’oportunitats entre homes i dones.

La Regidora de l‘Àrea de la Dona, Davinia Bono, ha detallat que: “L’objecte d’aquesta convocatòria és contribuir a enfortir el moviment associatiu de les dones, recolzant les accions o programes que realitzen en relació amb la promoció de la igualtat real i efectiva entre homes i dones, en tots els àmbits, i també els relacionats amb l’erradicació de la violència de gènere com a programes de prevenció, sensibilització, formació i atenció.

Categoría:
Laura

Comentaris

comentaris desactivats per aquest article