Avaluació Pla d'Igualtat de Gènere 2006-2010

13 junio 2011

El present informe és una síntesi del resultat de l’avaluació externa realitzada sobre
el desenvolupament i l’execució del Pla d’Igualtat de Gènere de Sagunt.

L’objecte d’aquesta avaluació comprèn tres objectius:
1. Identificació dels resultats més rellevants aconseguits, durant el període
2006-2010, en matèria d’igualtat de gènere.
2. Valoració de la resposta institucional davant de les necessitats i
oportunitats que ha generat el Pla d’Igualtat.
3. Recomanació sobre la sostenibilitat dels canvis impulsats amb el Pla
d’Igualtat de Gènere.

Per a desenvolupar aquesta comesa, l’avaluació s’ha focalitzat en la coordinació i
seguiment del desenvolupament del Pla d’Igualtat i en la materialització del
compromís polític que va possibilitar l’aprovació i execució durant quatre anys del Pla d’Igualtat de Gènere a Sagunt.

L’informe es divideix en quatre parts. La primera part explica sintèticament els
aspectes més rellevants del Pla d’Igualtat i el context en què s’ha desenvolupat. La
segona part arreplega els resultats més significatius pel que fa a l’execució i
desenvolupament del Pla d’Igualtat. I, finalment, la tercera part inclou, a manera de
conclusió, els aspectes significatius per a la continuïtat de les accions mampreses i
una síntesi dels aspectes de millora.

Avaluació PIG 2006-2010.pdf

Categoría:
Laura

comentaris desactivats per aquest article