ESTUDI SOBRE DIAGNÒSTIC I TENDÈNCIES DE CANVI PER A L'ANVANÇ DE LA SITUACIÓ D'IGUALTAT

4 marzo 2011

Este estudi s’emmarca en el pla d’Igualtat de Gènere que s’ha estat treballant des de la seua aprovació per unanimitat en sessió plenaria de l’excm. Ajuntament de Sagunt en la data de setembre de 2006.

Aquest Pla d’Igualtat de Gènere va estar premitat en 2009, en la 1ª edicio del “Premis construint municipis iguals en oportunitats”, convocats per la Conselleria de Benestar Socials , Dirección General de la dona i per la Igualtat i representa el reconeixement pel treball realitzat des del lideratge polític i tècnic de l’ajuntament.

Aquest estudi te com objectiu identificar alguns indicis rellevants sobre l’estat de salut de la igualtat al municipi, vislumbrar algunes tendències de canvi i perspectives de futur per a seguir avançant. El seu abast es limita a observar una part de la realitat del grup utilitzat com a mostra poblacional, mitjant diverses tècniques: entrevistes en profunditat, enquestes, grups de discusió, entre altres..

S’intenta detectar: a) com es perceb la realitat per homes i dones; b) quines ides preconcebudes des de la socialització diferenciada defeneixen els comportaments socials; c) quins valors estan presents en les relacions socials i interpersonals; d) quins criteris s’establixen pel repartiment de les tasques i responsabilitats de l’atenció i cura de les persones, qué faciliten, qué dificulten i a qui; e) quina actitut personal s’evidencia davant l’existència de la desigualtat entre dones i homes.

El treball s’ha estructurat en 4 àrees que s’han considerat de major rellevància per la seua relació amb la divisió sexual del treball:
1.- Visibilització de la persistència d’estereotips;
2.- Idenfiticació de les necessitats de conciliació (vida familiar, personal i laboral);
3.- Valoració de la participació social dones i homes;
4.- Medició de la resposta ante la violència masclista;

PRESENTACIÓN_SAGUNT.pdf

Sumario y capítulo I.pdf

Capítulo II.pdf

Capítulo III.pdf

CONCLUSIONES.pdf

ANEXOS.zip

Categoría:
Laura

comentaris desactivats per aquest article