L'ÀREA DE LA DONA convoca subvencions per a fomentar la igualtat

21 abril 2010

La Junta de Govern Local que es celebra cada dimecres ha acordat obrir la convocatòria de 2010 per a la concessió de subvencions en matèria de foment d’activitats relacionades amb la igualtat d’oportunitats entre hòmens i dones i la prevenció de la violència de gènere.

La convocatòria s’ha aprovat amb una quantia màxima de 12.000 euros. El termini de presentació de sol·licituds conclourà el 10 de juny de 2010 i podrà presentar-se a la convocatòria qualsevol entitat, grup associatiu o organisme legalment constituït i inscrit en el Registre Municipal d’Associacions Veïnals de l’Ajuntament de Sagunt.

ordenanza AA fomento igualdad texto publicado en el BOP nº 33 el 9 febr 2010.pdf

ACORD 274 del 2010.pdf

Podran ser objecte de subvenció aquells programes o activitats de caràcter formatiu, informatiu o de sensibilització, dirigits a dones o a la població en general, relacionades amb aspectes com afavorir la participació de les dones en la vida associativa, millorar la salut i qualitat de vida de les dones, fomentar la formació per a l’accés al mercat laboral, maneig de les noves tecnologies, conciliació de la vida laboral i familiar, promoure la prevenció per a l’eradicació de la violència de gènere, impulsar nous valors i models no sexistes, contribuir a la millora del coneixement sobre les identitats de gènere i abordar els obstacles per a avançar en la igualtat de gènere i, en general, promoure qualsevol dels aspectes relacionats amb la Igualtat d’Oportunitats entre hòmens i dones.

Els projectes que siguen aprovats per al seu finançament estaran finançats amb un màxim de 3.000 euros per projecte

Categoría:
Laura

Comentaris

comentaris desactivats per aquest article