Assesorament Psicològic

L’Àrea de la Dona proporciona també un servici d’assessoria i suport psicològic. Este servici, oferit en col·laboració amb el Gabinet Psicopedagògic de l’Ajuntament de Sagunt, amb la disponibilitat d’una psicòloga per a donar assessorament i suport psicològic a dones que es troben o que han patit una situació de violència de gènere i que demanen ajuda per a poder superar i tractar la situació.
Esta professional és llicenciada en Psicologia, amb una àmplia experiència professional, està formada en anàlisi de gènere i polítiques d’igualtat i participa, entre altres, en els programes del Pla d’Igualtat de Gènere de l’Ajuntament de Sagunt.

Totes les dones que són ateses són remeses per l’Àrea de la Dona, si bé poden haver sigut derivades per altres servicis o professionals. El primer contacte amb la psicòloga es realitza per telèfon concertant una entrevista.

Les consultes es duen a terme a les dependències de l`Àrea de la Dona.
FORMA d’ACCÉS:

Contacteu amb l’Àrea de la Dona, personalment o telefonant al 96265.58.58 EXT 6818/6815/6816 o 96265.58.89