Grups de treball del Pla d'Igualtat de Gènere

El treball col·laboratiu és una de les característiques que impregna el Pla d’Igualtat de Gènere des del seu procés d’elaboració, en el qual es van crear tres grups de treball que continuen en funcionament:

Comissió Transversal de Gènere

Integrada per representants de l’equip tècnic municipal de diferents àrees d’intervenció, que realitzen el seguiment de l’execució del Pla d’Igualtat de Gènere.

Consell Municipal dels Dones

Integrat per representants de les associacions de dones i Secretaries de la Dona de les organitzacions sindicals i polítiques actives al municipi.

Grup de Coordinació

Integrat per representants del Departament de la Dona de l’Ajuntament de Sagunt i de la consultoria externa contractada per a l’elaboració i seguiment del desenvolupament del Pla d’Igualtat de Gènere.

Qui integren l’EquipoPlanIGUALDADSagunto.pdf

El treball col·laboratiu que s’ha anat desenvolupant ha permés fer una aproximació al diagnòstic de la realitat del municipi que afecta dones i hòmens, des de l’anàlisi de la informació rellevant facilitada des de les diverses àrees d’intervenció municipal de l’Ajuntament de Sagunt i des del Consell Municipal de la Dona.

Basant-se en el resultat d’este treball, i també gràcies al coneixement de les persones que treballen en el dia a dia amb situacions de desigualtat, ha sigut possible identificar i seleccionar les línies prioritàries d’acció que s’inclouen en este Pla d’Igualtat de Gènere i que respon al plantejament aprovat en la IV Conferència Mundial de les Dones, celebrada a Pequín el 1995, i a l’Estratègia Europea per a la Igualtat de Gènere (2000).