Consell Municipal de la Dona

En l’actualitat el Consell Municipal de la dona està compost per:

PRESIDENTA ………………………………………………. Dª Davinia Bono Pozuelo
TÉCNICA DEPARTAMENTO MUJER ………………………. Dª Dolors Llobet Nualart
SECRETARIA- DELEGADA ACCTAL. ……………………. Dª Yolanda Sánchez MorenoASSOCIACIONS I GRUPS POLÍTICS PRESIDENTA

GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA Dª Miriam Adrián Pérez
GRUPO MUNICIPAL ESQUERRA UNIDA Dª Roser Maestro Moliner
GRUPO MUNICIPAL BLOC-EV Dª Cristina Rodríguez Díaz
GRUPO MUNICIPAL POPULAR Dª Mª José LLidó Terrones
GRUPO MUNICIPAL SEGREGACIÓN PORTEÑA Dª Gregoria Gil Latorre
ASOCIACIÓN SALUD Y OCIO Dª Ascensión Cano Gilabert
COL.LECTIU DONES SAGUNT 8 MARÇ. Dª Isabel Cercenado Calvo
ASOCIACIÓN AMAS CASA TYRIUS-PUERTO Dª Clara Perales Díaz
SECRET.. DONA CC.OO Dª Rosario Sánchez Sánchez
ASOCIACIÓN AMAS CASA TYRIUS-SAGUNTO Dª Reme Ferrer
SECRET. DONA UGT Dª MªJose Velasco Biel
ASOCIACIÓN DE MUJERES BALADRE Dª Mª Luisa Esquer Burgos
ASOCIACIÓN SALUT PER A LA TARDOR Dª Vicenta Molina Boix
ASOCIACIÓN MUJER SIGLO XXI Dª Miriam Saurí
ASOCIACIÓN DE MUJERES CRISTIANAS PRÍNCIPE DE LA PAZ Dª Mª Carmen Carrillo Santiago

Se sol reunir amb una periodicitat bimensual, a més d’altres sessions extraordinàries segons els temes a tractar.

Participa activament de les programacions de les dues dates emblemàtiques: “8 de març, Dia internacional de la dona” pràcticament des de l’inici de la seva marxa allà per l’any 1992 i més recentment des de 2003 , també en el “25 de novembre, Dia internacional contra la Violència de GÈnere”.

En aquestes programacions s’intercalen activitats realitzades per les diferents associacions de dones (recentment també algunes ONG), departaments municipals a més de l‘Àrea de la dóna, com a Cultura, Biblioteques, Universitat Popular…. i centres d’Ensenyament, sobretot l’Escola d’Adults (EPA), Instituts de Secundària Obligatòria (I.I.S.) i més recentment l’Escola Oficial d’Idiomes.

La redacció del Pacte Ciutadà contra la Violència de Gènere a Sagunt”, per part d’una comissió de treball, aprovat pel Consell i posteriorment per unanimitat en sessió plenària de l’Ajuntament el 25 de novembre de 2003, ha estat una de les iniciatives més importants dutes a terme en els últims anys.

També volem assenyalar una altra fita important, com ha estat la seva participació en l’elaboració del PLA D’IGUALTAT DE GÈNERE de Sagunt (2006-2010), aprovat pel ple municipal per unanimitat al setembre de 2006 . També la seva participació continuada en tot el procés posterior d’engegada.