Comissió Transversal de Gènere

La Comissió Transversal de Gènere està integrada per representants de l’equip tècnic municipal de diverses àrees d’intervenció.
S’encarrega de realitzar el seguiment de l’execució del Pla d’Igualtat de Gènere i les persones que en formen part actuen com a agents de dinamització de la Igualtat de Gènere en els seus respectius departaments d’intervenció municipal.

La creació de la Comissió Transversal de Gènere va ser aprovada en el Ple Municipal, com a instrument del Pla d’Igualtat de Gènere e Sagunt per a desenvolupar l’estratègia de mainstreaming.

La composició de la Comissió Transversal de Gènere (CTG) va ser aprovada per Resolució d’Alcaldia. [Descarregueu Equips de treball del Pla d’Igualtat de Gènere ]

Amb quin objecte es crea?

  • La seua comesa fonamental és garantir l’aplicació del principi d’igualtat d’oportunitats entre dones i hòmens en totes les àrees municipals. Per això, orienta el seu treball cap als següents objectius:
  • Informar i divulgar entre el personal tècnic i polític, així com a la ciutadania, què és el Pla d’Igualtat de Gènere i en què consisteix l’aplicació del principi d’Igualtat en les seues respectives àrees municipals.
  • Identificar els desequilibris de gènere que hi ha en les seues àrees de treball i àmbits d’intervenció municipal.
  • Elaborar i realitzar accions que permeten resoldre els desequilibris detectats i avançar en igualtat de gènere.

Com treballa la CTG?

La CTG es reuneix presencialment unes 4 vegades l’any, per tal d’aprovar i coordinar les actuacions del Programa Operatiu Anual que cada departament desenvoluparà en el marc del Pla d’Igualtat de Gènere.
El seguiment del seu treball es realitza a través d’Internet, des del FÒRUM CTG, que funciona com una intranet del grup.
La CTG elabora i difon les seues accions a través d’un butlletí digital que s’elabora cada dos mesos.