Actualitat del CMD

Actualment, el Consell Municipal de la Dona està compost per:

PRESIDENTA
Dª Davinia Bono Pozuelo

TÈCNICA DEPARTAMENT DONA
Dª Dolors Llobet Nualart

SECRETARIA- DELEGADA ACCTAL.
Dª Yolanda Sánchez Moreno

ASSOCIACIONS I GRUPS POLÍTICS

GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA ………………………………. Dª Miriam Adrián Pérez
GRUP MUNICIPAL ESQUERRA UNIDA ……………………….. Dª Inmaculada Alcácer Ballester
GRUP MUNICIPAL BLOC-EV ………………………………….. Dª Genoveva Martínez Suay
GRUP MUNICIPAL POPULAR ………………………………… Dª Mª José Blat Camarasa
GRUP MUNICIPAL SEGREGACIÓN PORTEÑA …………….. Dª Carmen Aucejo Sierra.
ASSOCIACIÓ SALUT I OCI ……………………………….. Dª Concepción Sanz Casino
COL.LECTIU DONES SAGUNT 8 MARÇ…………………….. Dª Isabel Cercenado Calvo
ASSOCIACIÓ MESTRESSES CASA TYRIUS-PORT DE SAGUNT Dª Rosa Tello Laborda
SECRET.. DONA CC.OO ………………………………………. Dª Providencia Morillas García
ASSOCIACIÓ MESTRESSES CASA TYRIUS-SAGUNT……….. Dª Isabel Gaspar Tordera
AA.VV. LA FORJA ………………………………………………. Dª Adoración Murciano Rodríguez
SECRET. DONA UGT ………………………………………….. Dª Esperanza Ortiz.
ASSOCIACIÓ DE DONES BALADRE ………………………… Dª Mª Luisa Esquer Burgos
ASSOCIACIÓ SALUT PER A LA TARDOR ……………………. Dª Vicenta Molina Boix
ASSOCIACIÓ DNES SEGLE XXI ……………………………. Dª Gloria Torrecillas
ASSOCIACIÓ DE DONES CRISTIANES PRÍNCEP DE LA PAU Dª Mª Carmen Carrillo Santiago

Normalment es reuneixen amb una periodicitat bimestral, a més d’altres sessions extraordinàries, segons els temes que s’han de tractar.

Participa activament de les programacions de les dues dates emblemàtiques: el 8 de Març, Dia Internacional de la Dona, pràcticament des del seu inici el 1992, i, més recentment, des del 2003, també en el 25 de Novembre, Dia Internacional contra la Violència de Gènere.

En aquestes programacions s’intercalen activitats que realitzen les diferents associacions de dones (també recentment alguna ONG), departaments municipals, a més de l’Àrea de la Dona, com Cultura, Biblioteques, Universitat Popular… i centres d’ensenyament, sobretot l’Escola d’Adults (EPA), instituts de secundària obligatòria (IES) i més recentment l’Escola Oficial d’Idiomes.

Una comissió de treball redactà el «Pacte ciutadà contra la violència de gènere a Sagunt», aprovat pel Consell i, posteriorment, per unanimitat en sessió plenària de l’Ajuntament el 25 de novembre de 2003, ha sigut una de les iniciatives més importants realitzades en els últims anys.

També ens agradaria indicar un altre aspecte importat, com ha sigut la vostra participació en l’elaboració del Pla d’Igualtat de Gènere de Sagunt (2006-2010), aprovat pel Ple municipal per unanimitat en setembre de 2006, i la vostra participació contínua en tot el procés posterior de posada en marxa.

Més recentment i dins de la programació «8 de Març. Dia Internacional de les Dones (2008)», com a proposta de la presidenta del Consell Municipal de la Dona, la Sra. Davinia Bono, i aprovat per aquest, es va posar en marxa la primera edició del Premi 8 de Març, que en aquesta ocasió va correspondre a l’empresa de la localitat COLIMSI.

També, en l’última sessió del Consell, s’ha aprovat la primera edició del Premi a la Falla més Igualitària, per a les pròximes Falles 2009, per tal de continuar amb les tasques d’impulsar iniciatives en pro d’unes relacions igualitàries entre dones i homes i una convivència en pau, dins de les actuacions del Pla d’Igualtat de Gènere de Sagunt (2006-2010).