El Consell Municipal de la Dona, un poc d’història

El Consell Municipal de la Dona de Sagunt i els seus estatuts van ser aprovats pel Ple, el 30 de desembre de 1991. Fou una iniciativa pionera i avançada en aquells anys.

Com consta en els seus estatuts, l’art. 1, constitució:«Es crea el Consell Municipal de la Dona com a òrgan de participació de les diferents organitzacions de grups de dones per a canalitzar la seua promoció i formació en tots els àmbits de la societat». En l’art. 3, finalitat:«(…) es constitueix com a òrgan encarregat de recollir, estudiar i fer propostes per a resoldre les demandes, els conflictes i les situacions de discriminació amb què s’enfronta la dona en la societat».

Al llarg de l’articulat es defineixen objectius, funcions, requisits, funcionament, etc.
Des dels seus inicis naix amb l’acord i les expectatives de moltes dones. En formen part representants de les associacions i grups de dones, centrals, sindicals (secretaries de la dona) i representants de grups polítics amb presència en l’Ajuntament, i així s’aconsegueix una complicitat entre totes les assistents, conscients d’estar inaugurant una etapa d’apoderament i participació de les dones en la política municipal.

Les accions que es realitzaren durant els primers anys (de 1991 fins a principis de 1997) van ser importants i significatives, i van marcar, sens dubte, la seua etapa posterior:

Programa de formació

Durant tot l’any 1992, un dissabte en sessions de mati i de vesprada, es va participar en un programa de formació sobre l’anàlisi de gènere dirigit a les dones organitzades del municipi, on assistiren dones del moviment associatiu de dones, ciutadania, sindical i política (de tot l’arc polític) i va servir de base per a situar la perspectiva de gènere per damunt d’altres diferencies d’opcions polítiques i/o ideològiques i va servir perquè el Consell Municipal de la Dona fóra un lloc on es debatera i es treballara des del convenciment de tot allò que ens unia i la tasca que volíem emprendre totes juntes, que era la lluita per a millorar la situació de les dones i l’objectiu d’avançar cap a la igualtat d’oportunitats entre homes i dones, real i efectiva. Aquesta complicitat i bon ambient entre les components del Consell ha sigut la tònica dominant al llarg de tota la seua trajectòria amb períodes de gran activitat, participació i protagonisme, tot alternant amb altres moments ambigus, segons les situacions que vivia el nostre municipi, les diferents sensibilitats dels i de les responsables polítics/ques del Consistori i la major o menor fortalesa del moviment associatiu de dones.
Un altre tombant important fou la realització del primer estudi per a conèixer la situació de les dones, amb metodologia activoparticipativa (grups de discussió), que va servir de base per a la redacció del primer «Pla d’igualtat d’oportunitats», que va ser aprovat pel Ple de l’Ajuntament en novembre de 1995, però, en realitat, no es posà en marxa íntegrament.

El 1997 s’aprova el programa europeu «Now germidona», que es va desenvolupar durant dos anys.

S’organitzen unes jornades de gènere amb participació de les persones especialitzades i estudioses del tema en aquell moment i així van aconseguir una gran mobilització i repercussió social.

Des del principi el Consell de la Dona participa en la programació dels actes de la data emblemàtica del «8 de març, dia internacional de la dona», on cada associació o organització realitza els seus actes (algunes des d’abans de la constitució del Consell), que després s’integren en tot el programa general i la coordinadora d’organitzacions en l’àmbit local comença a organitzar la manifestació.

En novembre de 2003 s’aprova el «Pacte ciutadà contra la violència de gènere de Sagunt». També és el primer any que s’organitzen activitats al voltant del 25 de novembre.

En abril de 2004, el Consell Municipal de la Dona aprova una moció dirigida al Ple municipal relativa a les deficiències dels serveis de salut per a les dones, en què es reivindica l’aplicació de l’anestèsia Epidural per a totes les dones que ho sol·liciten (tot açò com a proposta de les dones d’EU). Açò va donar lloc a una àmplia campanya ciutadana de sensibilització i mobilització amb el recull d’unes 6.000 signatures que es prolongà uns dos anys.

En octubre de 2004, l’Àrea de la Dona (creada en 1991) té una estabilitat i dotació de personal especialitzada i un augment significatiu del pressupost.
En novembre de 2005, com a proposta del Consell Municipal de la Dona, s’aprova l’adhesió de l’Ajuntament de Sagunt a la Xarxa de municipis sense violència de gènere.

En setembre de 2006, el Ple municipal aprova, per unanimitat, com a proposta del Consell Municipal de la dona, el Pla d’igualtat de gènere de Sagunt. En juny de 2008, el Consell coneix el primer informe d’execució del Pla d’igualtat de gènere.
Durant els últims anys es realitzen accions formatives per a les organitzacions del Consell Municipal de la Dona.